SAĞLIK PERSONELİ

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik diğer sağlık personeli hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür...

OSGB

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre;...

İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre; Az tehlikeli işyerlerinde her yirmi çalışana bir, tehlikeli işyerlerinde her onbeş çalışana kadar bir, çok tehlikeli işyerlerinde her on çalışana kadar bir ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. İlkyardımcı eğitimlerinin yetkilendirilmiş bir merkezden ve sertifika almış ilk yardım eğiticileri tarafından verilmesi zorunludur.

YANGIN EĞİTİMİ & TATBİKATI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11 inci maddesine göre işverenler; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsam ve içerik olarak daha önceki mevzuatımıza göre önemli değişikler getirmiştir...

ÖNEMLİ GÜNCEL DUYURULAR…

AnasayfA

Bölgenin En İyi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu :

Bölgenin En iyi ve en Kaliteli iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu olan Yıldız Teknik Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Çalışma Bakanlığından yetki belgesi almış eğitim kurumudur. özel  derslikleri ile her bir sınav döneminde yüzlerce kursiyer mezun etme kapasitesine sahiptir. Yıldız Teknik Akademi bu güne kadar verdiği mezun sayısı itibariyle de sektördeki en iyi Akademisyen Firmalar listesine adını yazdırmıştır.yıldız Teknik Akademi mezun olan kursiyerlerine firma bünyesinde bulunan OSGB  ‘sinde saha odaklı uzman yetiştirerek sektöründe birçok konuda öncülük yapan kuruluştur. Kursiyerlerimizin gösterdiği bu ilgi ve talep, bizim daha kaliteli eğitim vermemize ve hizmet kalitemizi sürekli yükseltmemize imkân tanımaktadır. Bununla ilgili Bakanlığımızın başlatmış olduğu HİSİP Projesi kapsamında da destek vermektedir.
 

ytaÖnemli Duyuru

15 Aralık 2018    A-B-C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı , İş Yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Sınavı İçin ;

Erken Kayıt Avantajlarından Yararlanmak İçin;

Hemen Arayın

 0322 402 11 01 – 0507 847 84 80