Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


PERİYODİK KONTROLLER

            Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna istinaden çıkarılmış olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bazı iş ekipmanlarının ve tesislerin periyodik olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

           Ancak, periyodik kontrollerin öncelikle yetkili kişilerce yapılması ve  yapılan periyodik kontrol sonucunda da  uygunluk raporu düzenlemesi gerekmektedir. Herhangi bir denetimde veya iş kazasında periyodik kontrolün kabul görebilmesi için de raporda mutlaka aşağıdaki bölümlerin ve bilgilerin olması gerekmektedir. Aksi halde yapılan periyodik kontrol kabul olmayacak, verilen emekler boşa gidecek ve ciddi idari para cezaları ile karşılaşabileceğiz.

         İş ekipmanlarının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

         1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

         2. İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

         3. Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.

         4. Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

         5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.

         6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.

         7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

         8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. 

Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.


kazasIz , saĞlIklI günler dilerim.Durmuş KUŞ

Emekli İşbaş Müfettişi

Makine Mühendisi