Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


Uzantan Eğitim Duyuru

13.11.2023


COVID-19 SEBEBİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİMDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

13.11.2023 / 14.11.2023 - COVID-19 SEBEBİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİMDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

25/4/2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 01/10/2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrol temel eğitimlerinde, 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına ilişkin Tebliğ kapsamında asbest söküm uzmanlığı eğitimlerinde COVID-19 pandemi sürecinde alınan Olur ile eğitimlerin uzaktan verilebilmesine yönelik yapılan düzenleme kaldırılmıştır. 10/11/2023 tarihi itibariyle periyodik kontrol temel eğitimleri ile asbest söküm uzmanlığı eğitimlerinin uzaktan verilmesi usulü sonlandırılmış olup eğitimlerin yüz yüze uygulanmasına karar verilmiştir.


EĞİTİM KURUMLARININ VE KATILIMCILARIN DİKKATİNE!!! UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

13.11.2023 / 14.11.2023 - EĞİTİM KURUMLARININ VE KATILIMCILARIN DİKKATİNE!!! UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Bilindiği üzere, COVID-19 sonrasında 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e “Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.” hükmü eklenmiş, alınan Olur ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan eğitim şeklinde verilmesine karar verilmişti.

Eğitimlerin teorik kısımlarının uzaktan verilme uygulaması 10.11.2023 tarihi itibariyle kaldırılmış olup 11.11.2023 tarihinde ve sonrasında onaylanan eğitimlerin, COVID-19 öncesindeki gibi, anılan Yönetmeliklerde geçen “…Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. “ hükmüne uygun gerçekleştirilmesi önemle rica olunur.